CZ/ENG
 

Popis projektu

Základním principem projektu je oslovení aktivních obyvatel města a tvůrčích profesí (architekti, designéři, umělci, streetartisti, městští inženýři atd.) skrze veřejnou výzvu, kteří – bez nároku na honorář – navrhnou řešení městských prostor, které považují za problematické. Jedná se o naprosto nezávislou akci, návrhy si nemůže nikdo objednat, jde o čistě individuální výběr občanů města.

Tvůrci odevzdají své návrhy ve formátu tiskových pdf, které budou použity pro tisk plakátů o velikosti A1, ze kterých bude sestavena a instalována dvouměsíční výstava v galerii Multižánrového centra současného umění Cooltour na Černé louce v centru města a následně rovněž ve vestibulu Nové radnice. Jednotlivé návrhy budou obsahovat jak doprovodný text, tak vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy či situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, a výstava tak bude srozumitelná široké veřejnosti.

V průběhu výstavy se bude konat doprovodný program – přednášky na téma veřejný prostor a autorské prezentace jednotlivých návrhů. Výsledné návrhy budou rovněž zpracovány do malého katalogu výstavy s popisnými texty rovněž v anglickém jazyce.

Myšlenka projektu v Evropě (Belgie atd.) a Americe je již delší dobu. Myšlenka „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007, kdy Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy. Oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a navrhli architektonické řešení problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.
Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti, a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech - již se konaly zásahy pražské, brněnské, košické, v Jablonci nad Nisou, Kladně, Košicích, nyní probíhají v Nitře atd. Více informací na www.mestskezasahy.cz a www.mestskezasahy.sk  www.vranokonovo.sk .